Om oss​

Etablert i 2006

Arca har vært på markedet i over 15 år. Vi har opparbeidet oss lang og god erfaring på hvordan vi skal levere tjenestene våre for å oppnå målsetningen: Å skape friskere arbeidsplasser.

Vi server ca 300 bedriftskunder (både private og offentlige) med  tjenestene våre i tillegg til privatpersoner og idrettslag.

Verdiene våre utgjør NÆRT, og vårt verdigrunnlag skal vises i observerbar adferd der vi oppfattes som en god arbeidsplass for våre arbeidstakere og en trygg og god samarbeidspartner for våre kunder.

Arca

Misjon

Vår hensikt er å skape friskere arbeidsplasser. Vi er opptatt av å levere gode prestasjoner slik at vi sammen klarer å skape friskere arbeidsplasser med fornøyde medarbeidere for våre kunder.

Visjon

Skal vi oppnå dette er vi avhengig av et handlingsmønster til enkeltpersoner og teamet i Arca Friskere arbeidsplasser er på et stabilt høyt nivå.

Verdier

  • Nyskapende – vi skal være en nyskapende BHT- samarbeidspartner
  • Ærlighet – vi skal være ærlige overfor våre kunder og medarbeidere
  • Respekt – vi skal vise respekt for våre kunder og våre medarbeidere
  • Trygghet – vi skal være en trygg samarbeidspartner for våre kunder og en trygg og god arbeidsplass for våre medarbeidere