Klinikk

Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse.

En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

Som fysioterapeut gir du behandling som er basert på en grundig undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette, er det viktig at fysioterapeuten og pasienten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. 

Naprapat

Naprapatene gir manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder. 

Ved å kombinere ulike behandlingstekninkker  vil en behandling hos naprapat redusere muskelsmerter og dårlig bevegelse.

Behandling av idrettsskader og forebygging innenfor idrettsmiljøer er også et viktig arbeidsområde for naprapatene. Flere idrettsforeninger, klubber og lag er tilknyttet eller benytter naprapater til behandling og forbyggende tiltak, med godt resultat. 

Osteopat

Osteopat er opptatt av sammenhengen!

Vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid både på pasienten og dens helse – med hendene våre som en viktig del av behandlingen.

Massasje

En muskeltreapeut jobber med å løse opp i spenninger i muskulaturen. Spenninger kan oppstå på grunn av dårlig arbeidsstilling eller overanstrengelse, men kan også ha mer følesesmessige årsaker som stress, sinne og angst.

Ofte stilte spørsmål

spesialområder

Hva er behandlingsmetoder hos en naprapat?

Artikulering er en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegeligheten i ledd.

Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.

Hjemmeøvelser/trening gir naprapaten til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.

Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker naprapaten veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.

Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normaliserebevegeligheten mellom ledd.

Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for å senke muskelspenning.

Når trenger man massasje?

Massasje kan benyttes ved følgene tilstander: 

Smerter, betennelsestilstander, stress, mental og fysisk utmattelse, nedsatt fleksibilitet i muskel og ledd, kramper, sårhet i muskulatur grunnet overanstrengelse, nedsatt sirkulasjon, hodepine og slitne øyne, søvnproblemer.

Hva gjør en osteopat?

En osteopat oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

Rygg-, bryst- og nakkesmerter, Skulder-, albue- og håndleddssmerter, Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter, Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer, Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap, Funksjonelle plager hos spedbarn, Akutte- og belastningsrelaterte plager, Idrettsskader.

I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

Hva er vanlige arbeidsoppgaver til en fysioterapeut?

Vanlige arbeidsoppgaver:

Undersøkelse og vurdering av pasienten

Individuell trening og gruppetrening

Lage program for pasientens egentrening

Gi råd om og formidle hjelpemidler

Samarbeide i tverrfaglige team.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå.

Veiledning er en viktig del av arbeidet, både for å fremme helse og for å forebygge og behandle plager.